خوش آمدید تماس با ما درباره ما نظرخواهی ارسال مطلب برای ما
نشریه‌ی آیینه شماره 28 - سرمقاله

تأمل در هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی علوم: ضرورتی رو به فراموشی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 26 - سرمقاله

بازتعریف مفهوم «ارتقاء» اعضای هیأت علمی: گاهی به سوی تقویت نیروی انسانی دانشگاه

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 25 - سرمقاله

تاملی در نقش زبان در روند تولید دانش و نظریه پردازی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 24 - سرمقاله

پیام مهر و خرد

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 23 - سرمقاله

 نگاه نو به دانش و دانشگاه (متن سخنرانی دکتر محمد مهدی طهرانچی در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه)

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 22 - سرمقاله

تأملی در راهکارهای احراز جایگاه اول علمی، فناوری و اقتصادی در سال ۱۴۰۴ با استناد به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور (۲)

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 21 - سرمقاله

بازبینی مأموریت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها با هدف تبیین راه‌کارهای کسب رتبه اول علم و فناوری در منطقه (۱)

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 20 - سرمقاله

آینده‌نگری در علم و فناوری

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 19 - سرمقاله

آسیب شناسی آموزش عالی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 18 - سرمقاله

مروری بر تولیدات علمی بین‌المللی دانشگاه در گذار ۵۰ سالگی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده