خوش آمدید تماس با ما درباره ما نظرخواهی ارسال مطلب برای ما
نشریه‌ی آیینه شماره 28 - معرفی مقالات

الگوي تهيه سند و برنامه راهبردی براي دانشگاه‌ها

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 28 - معرفی مقالات

نقش ناشر دانشگاهی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 28 - معرفی مقالات

دیدار یار ( اولین ارتباط شهید دکتر مصطفی چمران و گروه اعزامی دانشگاه شهید بهشتی به جبهه)

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 22 - معرفی مقالات

عناوین:

  • معماری تفکر؛ زیربنای سیاستگذاری‌های آموزشی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 21 - معرفی مقالات

عنوان:

۱۰۰ پرسش مهم درمورد آینده کشاورزی جهان

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده