خوش آمدید تماس با ما درباره ما نظرخواهی ارسال مطلب برای ما
نشریه‌ی آیینه شماره 28 - معرفی اهم دستاوردهای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و سایر مراکز دانشگاه
 • گزارش‌ عملکرد دانشکده ادبیات
 • گزارش عملکرد معاونت فرهنگی در سال 1392
 • گزارش بیست و سومین مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه
 • گزارش عملکرد دانشکده فیزیک در سال 1392
 • گزارش عملکرد پارک علمی، تحقیقاتی و فناوری پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی در سال 1392
 •  گزارش هفدمين همايش انجمن زمين شناسي و اولين نشست تخصص كوهزاد زاگرس
 • گزارش عملکرد  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1392
 •  گزارش  عملکرد  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سال 1392
 • گزارش عملکرد دانشکده الهیأت و ادیان در سال 1392
 •  گزارش عملکرد  پژوهشکده علوم محیطی در سال 1392
 • گزارش تازه ­های مرکز چاپ و انتشارات در پاییز و نیمۀ نخست زمستان 1392 
 •  گزارش عملکرد دفتر روابط دانشگاهي و همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي
 • گزارش عملکرد مجری طرح برنامه ریزی از همایش تدوین سند راهبردی دانشگاه
 • گزارش عملکرد مدیر کل امور شاهد و ایثارگر در سال 1392
 • گزارش عملکرد دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش در سال 1392
 •  گزارش سفر دکتر حسن باستانی راد، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی به آلماتی قزاقستان
 •  گزارش فرصت مطالعاتی دکتر نصرالله حکمت، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 26 - معرفی اهم دستاوردهای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و سایر مراکز دانشگاه

اهم دستاوردها  در در زمستان 1391

 • دستاوردهای پژوهشی  دانشکده ادبیات  و علوم انسانی
 • معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • پژوهشکده خانواده
 • علوم تربیتی و روانشناسی
 • دانشکده فیزیک
 • دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 25 - معرفی اهم دستاوردهای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و سایر مراکز دانشگاه

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 24 - معرفی اهم دستاوردهای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و سایر مراکز دانشگاه

عناوین:

 • دستاوردهای پژوهشی دانشکده علوم ریاضی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 23 - معرفی اهم دستاوردهای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و سایر مراکز دانشگاه

عناوین:

 • اهم دستاوردهای دانشکده ریاضی
 • انعقاد قرارداد طرح کلان ملی محیط زیست بین دانشگاه و سازمان محیط زیست

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 22 - معرفی اهم دستاوردهای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و سایر مراکز دانشگاه

عناوین:

 • پژوهشکده لیزر و پلاسما

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده