خوش آمدید تماس با ما درباره ما نظرخواهی ارسال مطلب برای ما
نشریه‌ی آیینه شماره 28 - نگاه نو

مقام معلم و آموزش

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 26 - نگاه نو

گزارش فرصت مطالعاتی دکتر نصرت‌اللله حکمت، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

غم عمیق است، اما شادی از آن هم عمیق‌تر، نادر ابراهیمی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 25 - نگاه نو

غم بسیار مدلل دشمن تا بن دندان مسلح ماست...، نادر ابراهیمی

نگاهی نو به سازمان قوای کشور قوه مطالعات وبرنامه‌ریزی راهبری (حلقه مفقوده قوای کشور)، علی‌اصغر لشکری، کارشناس‌ارشد جغرافیا

کاربران، فهرست غنی می‌خواهند، ترجمه دکتر امیررضا اصنافی، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تأملی و کیفیت بازنشستگی، دکتر بهروز دری، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

آیینه از دیدگاه مخاطبان

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 24 - نگاه نو

راهکارهای ارتقا تعهد و تعلق سازمانی در دانشگاه، دکتر بهروز دری، رئیس کتابخانه مرکزی

اشتباهی که منجر به یادگیری و خلاقیت شد، دکتر امیررضا اصنافی، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

خانه پدری (یادی از شهید دکتر محمد حسین بهشتی به مناسبت ۷ تیر)

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 23 - نگاه نو

 خانواده ایرانی، جهانی شدن و ضرورت‌های نواندیشی دینی (به مناسبت برگزاری همایش بین‌المللی خانواده و جهانی شدن به همت پژوهشکده خانواده)، دکتر نگار داوری اردکانی، دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۲۹ اولویت کاری معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر نغمه مبرقعی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 22 - نگاه نو

تأملی در مأموریت علوم انسانی در دنیای دانش‌بنیان امروز، مشروح خطابه دکتر احمد شعبانی در دومین همایش علوم انسانی

تفکر؛ حلقه مفقوده توسعه همه علوم و از جمله علوم انسانی، برداشتی از آثار و آراء دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم

معرفت درخت و درخت معرفت، دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده علوم محیطی

ندیشه و راه دشوار امیر کبیر، دکتر قباد منصوربخت، استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 21 - نگاه نو

زایش یک مغز - دکتر غلامرضا جعفری

قلب بیمار پژوهش - مصاحبه با پیتر لارنس - کمبریج

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده