خوش آمدید تماس با ما درباره ما نظرخواهی ارسال مطلب برای ما
نشریه‌ی آیینه شماره 28 - مصاحبه با اعضای هیأت علمی، مدیران، کارمندان و دانشجویان پرتلاش

مصاحبه با استاد نمونه دانشگاه، دکتر عزالدین مهاجرانی، دانشیار پژوهشکده لیزر و پلاسما

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 28 - مصاحبه با اعضای هیأت علمی، مدیران، کارمندان و دانشجویان پرتلاش

مصاحبه با استاد نمونه دانشگاه، خانم دکتر میترا پورسینا، استادیار دانشکده الهیات و ادیان

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 27 - مصاحبه با اعضای هیأت علمی، مدیران، کارمندان و دانشجویان پرتلاش

مصاحبه با دکتر بهزاد، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 26 - مصاحبه با اعضای هیأت علمی، مدیران، کارمندان و دانشجویان پرتلاش

مصاحبه با  دانشجوی نمونه کشوری، دکتر حمید مفخم، دانش‌آموخته دکتری رشته شیمی دانشگاه شهید بهشتی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 25 - مصاحبه با اعضای هیأت علمی، مدیران، کارمندان و دانشجویان پرتلاش

برنامه راهبردی دانشگاه: ضرورت یا تفنن؟  مصاحبه با دکتر محمدرضا فقیهی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 24 - مصاحبه با اعضای هیأت علمی، مدیران، کارمندان و دانشجویان پرتلاش

از چشمه‌سار تجربه مدیران (مصاحبه با دکتر احمد اصغریان جدی)

پیرامون خشت و خیال، مصاحبه با مهندس کامبیز نوایی یکی از مولفان کتاب خشت و خیال

آیینه در میان کارمندان دانشگاه

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 23 - مصاحبه با اعضای هیأت علمی، مدیران، کارمندان و دانشجویان پرتلاش

مصاحبه با دکتر منصور میراحمدی چناروئیه، معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه

مصاحبه با آقای اکبر ملکیان به عنوان یکی از اولین مسئولان خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی (به مناسبت هفته خوابگاه‌ها)

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 22 - مصاحبه با اعضای هیأت علمی، مدیران، کارمندان و دانشجویان پرتلاش

مصاحبه با استاد نمونه کشوری دکتر احمد خاتمی

 مصاحبه با دکتر احمد شعبانی رئیس دانشگاه شهید بهشتی

مصاحبه با دکتر محمد حسین آدابی

مصاحبه با کارمند نمونه: آقای الله قلی غریبی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده

نشریه‌ی آیینه شماره 21 - مصاحبه با اعضای هیأت علمی، مدیران، کارمندان و دانشجویان پرتلاش

مصاحبه با دکتر جواد اسماعیلی - عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مصاحبه با همسر شهید دکتر شهریاری - سرکار خانم قاسمی

دریافت فایل دریافت نسخه‌ی فشرده