خوش آمدید تماس با ما درباره ما نظرخواهی ارسال مطلب برای ما
معرفی آیینه دانشگاه

آئینه دانشگاه در اوایل دهه هشتاد به عنوان خبرنامه دانشگاه شهید بهشتی به صورت ماهانه زیر نظر روابط عمومی و با مدیریت مسئولی و سردبیری آقای سیدمهدی اعرابی منتشر شد.
صفحات اول دو شماره از این دوره از نشریه آئینه در فایل پیوست قابل مشاهده است.
حدود ۳۰ شماره از این نشریه به طور مرتب تا سال ۱۳۸۴ منتشر شده است. پس از آن با یک وقفه ۴ ساله مجموعه جدید آئینه در مهرماه سال ۱۳۸۸ باز هم در قالب خبرنامه و به‌طور ماهانه منتشر شد. ۴ شماره به همین ترتیب تا پایان دی ماه سال ۱۳۸۸ به چاپ رسید (مشاهده فایل‌ها) و پس از آن با تشکیل هیأت تحریریه آئینه این مجموعه با تغییر کلی شکل و محتوا در ۷ مجلد از این مججموعه به صورت دوماهنامه و تا شماره ۱۳ (شهریور و مهر ۱۳۸۹) باز هم در قالب خبرنامه منتشر شد.
انتشار این مجموعه از آبان ۱۳۸۹ به صورت ماهنامه و دوماهنامه اما در قالب نشریه تا پایان اسفند ۱۳۸۹ ادامه یافت.
از ابتدای سال ۱۳۹۰ این نشریه در قالب فصل‌نامه منتشر شد و تا کنون تا شماره ۲۳ آن به همین ترتیب چاپ شده است.

مسئولین نشریه
صاحب امتیاز:

دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول و سردبیر:

دکتر نگار داوری اردکانی

هیأت تحریریه:

دکتر عطاء الله حسنی
دکتر غلامرضا جعفری
دکتر بهروز دری
دکتر عباس قاسمی حامد
دکتر سید محمد سجاد صدوق
دکتر حجت رسولی
دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
دکتر منصور میراحمدی چنارویه
دکتر امیرعلی نجومیان

گرافیک و صفحه‌آرایی و نظارت چاپ:

محمد صادق صفری

مسئول اجرایی:

فاطمه خادمی

مسئول سایت:

وحید فضل‌الله‌زاده